Leverandør­torget

photovoltaic-g4b7142a9c_1920

Finn din leverandør!


Hywer AS

Med overtakinga av verksemda til Norsk Grønnkraft i 2022 har Hywer styrka sin posisjon som ei leiande kompetansebedrift innan vasskraft. Vi bistår våre kundar med leveransar av enkeltkomponentar, delleveransar eller nøkkelferdige kraftverk.

Vi bereknar, teiknar og følger opp produksjonen av alt frå luker til heile kraftverk. Med erfaring frå leveransar til over 600 norske og fleire internasjonale prosjekt, samt 80 nøkkelferdige kraftverksutbyggingar, har vi ein unik erfaring og kompetanse.


Kontaktinformasjon

Adresse: Dalstunet 15, 6963 Dale i Sunnfjord

E-post: post@hywer.no

Telefon: 97660559

Nettside: www.hywer.no

 

Registrer ditt firma

Klikk her for å registrere ditt firma på leverandørtorget.

hubspot-computer